Η εταιρία Technographics δημιουργήθηκε το 1985.

Αποτελείται από μια πλήρως εξειδικευμένη μονάδα υψηλών προδιαγραφών.

Χαρακτηρίζεται από την άρτια οργάνωση και εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, που σε σύνδεσμο με την δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα που διαθέτει, εγγυάται την επιτυχή υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει.
Επιπλέον η Technographics έχει εντάξει στα πεδία των δραστηριοτήτων της, την μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εταιρικής σας ταυτότητας