Κορδέλες

kordela2Εκτύπωση: Θερμοτυπιας από 1 έως 5 χρώματα, Αμφίπλευρη, Ειδικές Εφαρμογές

Εφαρμογές: Ανθοστολισμοί, Κουτιά, Τσάντες, Είδη Δώρων, Καλάθια, Περιτύλιγμα κ.λ.π

κορδέλα-καλάθι